INFORMACIJE

KOTIZACIJA
$
Kotizacija iznosi 500kn
Kotizacija za studente Zdravstvenog veleučilišta je 100kn.
Za kotizaciju i smještaj obratite se agenciji UNILINE
TEL: 385 1 4816 215
FAX: 385 1 3633 343
sport@uniline.hr