Counter

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 

Predsjednik
prof.dr.sc. Krešimir Rotim

 

 

STRUČNI ODBOR

 

Predsjednik
dr.sc. Tomislav Vlahović

ORGANIZACIJSKI ODBOR

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Krešimir Rotim

ČLANOVI

dr.sc. Tomislav Čengić

doc.dr.sc. Miljenko Franić

Domagoj Gajski, dr.med.

Ivan Jurak, mag.physioth.

doc.dr.sc. Ozren Rađenović

Olja Vori, mag.rel.int. et dipl.

STRUČNI ODBOR

PREDSJEDNIK

dr.sc. Tomislav Vlahović

ČLANOVI

prim. Zoran Bahtijarević, dr.med.

prof.dr.sc. Mislav Jelić, dr.med.

dr.sc. Dalibor Kiseljak

izv.prof.dr.sc. Milan Milošević

prof.dr.sc. Dinko Vidović

dr.sc. Ivana Vrdoljak

 

 

Prijava

Prijave za konferenciju nisu još otvorene.

Lokacija